Om materialerne

Læringsmaterialerne inviterer dig til at udforske legens muligheder og betydning for børnene i din pædagogiske praksis.

Udforsk legen i din praksis

Hvad er det?

Læringsmaterialerne inviterer dig til at undersøge, hvordan leg kan være med til at styrke børns trivsel, udvikling og læring i hverdagen.
Gennem en legende og åben arbejdstilgang bliver vi klogere på, hvordan vi forstår legens kvaliteter og betydning i pædagogisk praksis.

Hvem har lavet det?

Undervisere fra landets professionshøjskoler har udviklet læringsmaterialerne i løbende dialog med repræsentanter fra pædagogisk praksis.
De ligger nu klar til at blive anvendt af dig og dine fagfæller, så I kan udforske legens kvaliteter sammen med børnene.

Hvordan skal det bruges?

De erfaringer, du får ved at arbejde med læringsmaterialerne, er grobunden for nye, praksisrelevante opdagelser og refleksioner.
Lederen af din institution eller dagplejepædagogen i din legestuegruppe har ansvaret for, at I får drøftet forløbets faglige udbytte.

Faserne i dit forløb

Læringsmaterialer guider dit forløb fra faglig fordybelse og forberedelse til eksperimenter og refleksioner i din praksis.

firkanter 1

Dyk ned i relevante læringsmaterialer

firkanter 2

Eksperimenter med temaerne i praksis

firkanter 3

Reflekter over forløbet med dine fagfæller

Vælg dit fagområde

Dagtilbud

Ledelse

Legens muligheder

Når vi leger, giver vi plads til det sjove, det skøre og det skæve, og vi skaber et frirum til at fejle og prøve igen. På den måde rummer legen flere kvaliteter, som vi kan bruge til at udforske os selv, andre og verden med. 

I Leg For Dig vover vi os ud i legens univers for at blive klogere på dens muligheder. Vi undlader at diktere eller gisne om udbyttet af læringsmaterialerne. I stedet inviterer vi pædagogisk praksis til at opspore ny, praksisrelevant viden gennem legende eksperimenter, der kan komme børns trivsel, udvikling og læring til gode.

Børn og unges perspektiv

Vi skal have øje for børn og unges perspektiver og give dem det fornødne grundlag til at kunne udfolde sig frit, kreativt og legende, når de lærer og udvikler sig.

Deres reaktioner, handlinger, udtalelser og input er derfor i centrum for aktioner og eksperimenter i alle læringsforløb. Som deltager i projektet betyder det, at du skal arbejde tæt sammen med børnene i din praksis.

Vil du vide mere?

Læs mere om projektets formål, forløb, deltagere og ledelse.