Læringsmaterialer/ Dagtilbud

Læringsmaterialer og -forløb til dig, der arbejder med børn i aldersgruppen 0 til 6 år. Her dykker vi ned i temaerne: kreativitet, improvisation og voksenroller.

Play Video

Introduktion til forløbet

Hvad er det for et forløb, du skal igennem?
Det forklarer Lone Wiegaard, lektor ved VIA University College, gennem tegningen af en luftballon, der skal op at flyve.

Leg med kroppen forrest

Når læring tager udgangspunkt i leg, kan det stimulere børns fantasi og nysgerrighed samt bidrage til at styrke og bevare deres lyst til at lære. Men hvordan lykkes man med det i praksis? Det går vi på opdagelse i her.

I alle forløb arbejder vi med kropslig involvering, bevægelse og sanseoplevelsernes betydning for små børns værens-, oplevelses- og læreprocesser. Vi går på opdagelse i sanserne og dét, som de lærer børnene om omverdenen, dem selv og forholdet herimellem.

Hvorfor skal vi lege?

Legen er en central del af den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018, men der er mange grunde til at gå på opdagelse i legens kvaliteter.

Børns leg kan bl.a. give den voksne en fornemmelse af det enkelte barns ressourcer, udfordringer og behov. I samspil med den voksnes pædagogik kan legen være med til at sikre, at barnet næres, lykkes og gives de rette udfordringer.

Et godt legemiljø er tæt forbundet med vores mindset. For at skabe de bedste rammer for leg, skal vi kunne forstå legens betydning for børn ved selv at have en legende rolle og attitude i legesituationerne.

Leg For Dig i dagtilbud​

Læs mere om de tre temaer, du skal arbejde med.

Dine tre læringsforløb

Kreativitet

Undersøg hvilken betydning kreativitet har for børns leg, og hvordan det relaterer sig til dit pædagogiske arbejde. Vi kigger nærmere på legens kreative processer og sætter os selv i spil i praksis.

Improvisation

Undersøg hvordan improvisation åbner op for det fantasifulde, uforudsigelige og sjove i det pædagogiske arbejde, og hvordan det fremmer børns mod, nysgerrighed og udtryksformer.

Voksenroller

Undersøg din rolle som voksen i legesituationer med børnene. Fokus er på vigtigheden af at involvere sig i børnenes leg, og hvordan du kan arbejde systematisk og reflekteret med din egen voksenrolle.