Læringsmaterialer/ skole og fritid

Læringsmaterialer og -forløb til dig, der arbejder med børn i aldersgruppen 6-15 år. Her dykker vi ned i temaerne: sted, handling og tid.
Play Video

Introduktion til dit læringsforløb

Hvad er det for et forløb, du skal igennem? Det forklarer Mette Rold, lektor ved Professionshøjskolen Absalon.

Legende tilgange i skole/fritid

Legen og læring er vigtig for børn og unges dannelse og udvikling og bør have en central plads i både skole og fritid, hvor det legende tjener et dobbelt formål. I et fritidspædagogisk perspektiv ønsker vi nemlig at ophæve en todeling af legebegrebet mellem den frie leg og leg som læring. Det gør vi med en kongstanke om, at legen handler om både frihed og læring.

Legen har sin helt egen berettigelse, da den er til for sin egen skyld med et højere formål, der handler om menneskets dannelse. På en og samme tid handler legen også om udvikling af menneskets kompetencer, som skaber grundlag for en øget kreativ menneskelig bevidsthed, der som afkast bidrager positivt til vores samfund.

Leg er forskellig og alligevel ens

Skole-fritidsområdet rummer aldersgruppen 6 til 15 år. Det er en bred aldersgruppe, der udviklingsmæssigt spænder helt fra yngre barndom til en begyndende ungdom. Det er derfor indlysende, at legen skifter karakter i forhold til denne aldersgruppe. Legen krydser ligeledes etablerede grænser mellem skole, SFO/fritidshjem, fritidsklub og børnenes egen frie tid, da børnene og de unge færdes på kryds og tværs af disse arenaer. De træder ind og ud af forskellige kontekster, hvor de tidsligt bevæger sig fra sted til sted.

Når man spørger 6 til 15-årige børn og unge om, hvad de laver, siger de dog sjældent, at de leger. De siger i stedet, at der er sammen, at de spiller et spil eller fortæller, hvad de foretager sig sammen. Går man tættere på børnenes og de unges aktiviteter viser det sig dog, at mange af aktiviteterne alligevel har legens karakter.

Play Video

Garagedrengene

Tre venner har fulgt hinanden siden børnehaven. Nu er de 19 år gamle og ser tilbage på de år, hvor de sammen havde en masse tid, steder og skøre projekter. Dengang kaldte de det i hvert fald ikke for leg! Men hvad vil de kalde det i dag? De havde både projekter i fritidsinstitutionen, i deres egne huler og hemmelige steder, udenfor de voksnes rækkevidde. Som tiden gik, blev stederne skiftet ud og handlingerne blev anderledes – måske lidt mere risikofyldte. Vi besøger dem i det sidste af en lang række af huler og hemmelige steder, som de har haft sammen gennem årene: en garage i udkanten af byen.

Spørgsmål til refleksion over videoen:

  1. Hvad har videoen efterladt af indtryk og undren hos dig/jer, som giver et fornyet blik på, hvordan børn og unge leger?
 
  1. Reflekter over betydningen af de regler og rammer, I har for jeres pædagogiske arbejde i din/jeres institution som legested. Hvordan medvirker de til at åbne op for og eventuelt begrænse legens mulighedsrum?
 
  1. Reflekter over, hvordan I som institution foretager perspektivskifte hen imod at gøre plads til børnene og de unges behov for legende udfoldelse, hvor handling og mere risikofyldt grænsesøgning muliggøres?

Udforsk legens sted, handling og tid

Sted

Undersøg hvilken betydning forskellige steder har for børn og unges leg, og hvordan det relaterer sig til dit pædagogiske arbejde. Vi kigger på, hvordan steder inviterer til forskellige legemuligheder.

Handling

Undersøg hvordan handling kan åbne op for det fantasifulde, uforudsigelige og sjove i det pædagogiske arbejde og samtidig fremme børns mod, nysgerrighed og udtryksformer.

Tid

Undersøg hvad begrebet tid har af betydning for legesituationer med børnene og de unge. Fokus er på tidens rolle for legen, og hvordan man kan udvide tiden i legen.