Sammen undersøger vi legens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Play Video

I Leg For Dig er vi i fuld gang med at eksperimentere med legende tilgange i tæt samarbejde med praksis for at udvikle nye, innovative efter- og videreuddannelsesformater.

Denne læringsplatform guider din undersøgelse af legens muligheder.

Faserne i dit forløb

Læringsmaterialer guider dit forløb fra faglig fordybelse og forberedelse til eksperimenter og refleksioner i din praksis.

firkanter 1

Dyk ned i relevante læringsmaterialer

firkanter 2

Eksperimenter med temaerne i praksis

firkanter 3

Reflekter over forløbet med dine fagfæller

Udforsk legen i din praksis

Hvad er det?

Læringsmaterialerne inviterer dig til at undersøge, hvordan leg kan være med til at styrke børns trivsel, udvikling og læring i hverdagen.
Gennem en legende og åben arbejdstilgang bliver vi klogere på, hvordan vi forstår legens kvaliteter og betydning i pædagogisk praksis.

Hvem har lavet det?

Undervisere fra landets professionshøjskoler har udviklet læringsmaterialerne i løbende dialog med repræsentanter fra pædagogisk praksis.
De ligger nu klar til at blive anvendt af dig og dine fagfæller, så I kan udforske legens kvaliteter sammen med børnene.

Hvordan skal det bruges?

De erfaringer, du får ved at arbejde med læringsmaterialerne, er grobunden for nye, praksisrelevante opdagelser og refleksioner.
Lederen af din institution eller dagplejepædagogen i din legestuegruppe har ansvaret for, at I får drøftet forløbets faglige udbytte.

Vælg dit fagområde

Dagtilbud

Skole og fritid

Ledelse

Seneste nyt

04. FEBRUAR 2021

En rigtig god nyhed med en lidt længere overskrift

Leg For Dig webinar: Blik for leg – om børns egen legekultur

Leg For Dig præsenterer et spændende webinar, det vil gøre dig klogere på børns egen legekultur, som de former, udøver og arver fra hinanden i den frie, selvstyrede leg. Og om hvordan voksne i dag har en afgørende rolle for børns leg, og hvordan voksne kan styrke og svække legekulturens udfoldelse gennem tilrettelæggelsen af pædagogikken, hverdagsrutinerne, den fysiske indretning og holdninger.

Læs mere »

P+L podcast

Leg For Dig er en del af Playful Learning-programmet, hvis formål er at fremme og udvikle en mere legende tilgang til børns udvikling og læring.
I P+L podcasten inviteres du ind i et lege- og lydunivers med børn og unges trivsel, udvikling og læring i højsædet.

Nyhedsbrev fra Leg For Dig

Den bedste måde at holde dig opdateret på udviklingen i projeket.