Sammen undersøger vi legens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Play Video

I Leg For Dig er vi i fuld gang med at eksperimentere med legende tilgange i tæt samarbejde med praksis for at udvikle nye, innovative efter- og videreuddannelsesformater.

Denne læringsplatform guider din undersøgelse af legens muligheder.

Faserne i dit forløb

Læringsmaterialer guider dit forløb fra faglig fordybelse og forberedelse til eksperimenter og refleksioner i din praksis.

firkanter 1

Dyk ned i relevante læringsmaterialer

firkanter 2

Eksperimenter med temaerne i praksis

firkanter 3

Reflekter over forløbet med dine fagfæller

Udforsk legen i din praksis

Hvad er det?

Læringsmaterialerne inviterer dig til at undersøge, hvordan leg kan være med til at styrke børns trivsel, udvikling og læring i hverdagen.
Gennem en legende og åben arbejdstilgang bliver vi klogere på, hvordan vi forstår legens kvaliteter og betydning i pædagogisk praksis.

Hvem har lavet det?

Undervisere fra landets professionshøjskoler har udviklet læringsmaterialerne i løbende dialog med repræsentanter fra pædagogisk praksis.
De ligger nu klar til at blive anvendt af dig og dine fagfæller, så I kan udforske legens kvaliteter sammen med børnene.

Hvordan skal det bruges?

De erfaringer, du får ved at arbejde med læringsmaterialerne, er grobunden for nye, praksisrelevante opdagelser og refleksioner.
Lederen af din institution eller dagplejepædagogen i din legestuegruppe har ansvaret for, at I får drøftet forløbets faglige udbytte.

Vælg dit fagområde

Dagtilbud

Skole og fritid

Ledelse

Seneste nyt

04. FEBRUAR 2021

En rigtig god nyhed med en lidt længere overskrift

Leg For Dig webinar: Muligheder og barrierer – i voksnes deltagelse i børns leg

I Leg For Dig er vi glade for at kunne præsentere et spændende webinar, der vil gøre dig klogere på leg.

Oplægget handler om de barrierer og muligheder, der er i den voksnes deltagelse
i børns leg, og hvilke forskellige ressourcer, der er nødvendige for, at det
kan lykkes på en god måde. Oplægget vil byde på praksisrettede anbefalinger
til både ledelse og pædagogisk personale i forskellige institutioner (dagtilbud,
skole, SFO/KLUB), der understreger, at vi må have de voksne mere aktivt på banen
for at sikre en levende legekultur blandt børnene.

Vi har inviteret Ditte Winther-Lindqvist i studiet. Hun er er ph.d. og lektor på DPU,
Aarhus Universitet. Ditte har forsket i børns leg siden 2003 og interesserer sig
for, hvordan forskellige former for leg udvikler fællesskab, venskaber, identitet,
kreativitet og fantasi i børns liv.

Læs mere »

P+L podcast

Leg For Dig er en del af Playful Learning-programmet, hvis formål er at fremme og udvikle en mere legende tilgang til børns udvikling og læring.
I P+L podcasten inviteres du ind i et lege- og lydunivers med børn og unges trivsel, udvikling og læring i højsædet.

Nyhedsbrev fra Leg For Dig

Den bedste måde at holde dig opdateret på udviklingen i projeket.