Leg For Dig webinar: Muligheder og barrierer – i voksnes deltagelse i børns leg

I Leg For Dig er vi glade for at kunne præsentere et spændende webinar, der vil gøre dig klogere på leg. Oplægget handler om de barrierer og muligheder, der er i den voksnes deltagelse i børns leg, og hvilke forskellige ressourcer, der er nødvendige for, at det kan lykkes på en god måde. Oplægget vil byde på praksisrettede anbefalinger til både ledelse og pædagogisk personale i forskellige institutioner (dagtilbud, skole, SFO/KLUB), der understreger, at vi må have de voksne mere aktivt på banen for at sikre en levende legekultur blandt børnene.

Vi har inviteret Ditte Winther-Lindqvist i studiet. Hun er er ph.d. og lektor på DPU, Aarhus Universitet. Ditte har forsket i børns leg siden 2003 og interesserer sig for, hvordan forskellige former for leg udvikler fællesskab, venskaber, identitet, kreativitet og fantasi i børns liv.

Christoffer Richard Møller