Udforsk legens betydning for børn og unge i praksis

Leg For Dig-projektet er nu åbent for tilmeldinger for pædagogisk personale, som ønsker at gå på opdagelse i legens muligheder for at styrke børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Legens kvaliteter åbner op for flere udtryks- og deltagelsesmuligheder for børn og unge, og det kan være med til at bane vejen for deres trivsel, udvikling og læring. I Leg For Dig kan pædagogisk personale nu udforske disse muligheder i egen praksis gennem et gratis kompetenceforløb, der finder sted på personalets egen hjemmebane.

Deltagere får adgang til målrettede, online læringsmaterialer og -forløb, der inviterer til fælles kompetenceforløb, mens ledere tilsvarende klædes på til at lede læringsprocessen lokalt.

På tværs af børnegrupper, pædagogiske områder på 0 – 15-års området og national geografi går vi dermed på opdagelse i legens muligheder og betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Lokale vilkår og indsatser imødekommes
Leg For Dig adskiller sig fra andre kurser ved at tilbyde et kompetenceudviklingsforløb, der hovedsageligt foregår i praksis. Samtidig inviteres alle pædagogiske personalegrupper til at være med. For den enkelte børneinstitution vil alle ansatte således kunne deltage – også pædagogmedhjælpere og vikarer.

For at imødekomme de lokale arbejdsvilkår, der kan variere betydeligt alt efter, om man er dagplejer eller en skole- eller fritidspædagog, så er læringsmaterialer og -forløbene udviklet til at blive anvendt i forskellige kontekster.

Hensigten er dermed også, at projektet skal kunne understøtte de lokale dagsordener og indsatser, der optager personalet i forvejen. Det forklarer projektleder Mathilde Knage:

»Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på den enkelte kommune eller institutions eksisterende indsatser og fokusområder. Heldigvis ser vi ikke Leg For Dig som en ekstra indsats, der vil øge arbejdsbyrden men som et tiltag, der kan understøtte og styrke eksisterende dagsordener. Arbejder man f.eks. med udsatte børn og unge, så kan forløbet med fordel bistå med den opgave.«
— Mathilde Knage
Projektleder

Udforskning i egen praksis

Det ville være forkert at påstå, at leg i pædagogisk praksis er noget nyt. I Danmark har vi en meget stærk legetradition i forvejen. Det betyder imidlertid ikke, at vi er færdige med at undersøge legens muligheder og potentiale i arbejdet med børn og unge – tværtimod:

»Vi ønsker at bygge videre på den eksisterende legefaglighed hos pædagogisk personale ved at give dem værktøjer til at udvikle og undersøge deres lege-, lærings- og børnesyn og give plads til faglig refleksion individuelt, kollektivt og lokalt«
— Mathilde Knage
Projektleder
Netop muligheden for at give plads til refleksion over egen praksis og egne interaktioner med børnene er noget af det, som tiltaler Celina Bengtzon, der er dagplejer i Brønderslev Kommune og uddannet pædagog:
»Jeg leger nok med børnene omkring 90 procent af tiden. Så at få konkrete værktøjer og kompetencer til at nytænke min egen rolle og funktion i legene, synes jeg er meget fagligt givende.«
— Celina Bengtzon
Dagplejer i Brønderslev Kommune

Hvordan leger man som 14-årig?

Leg for en 2-årig er naturligvis ikke det samme som leg for en 14-årig. Derfor har undervisere fra landets professionshøjskoler også udviklet materialerne med udgangspunkt i de forskellige aldersgrupper.

I bestræbelsen på at sikre praksisrelevante læringsforløb har underviserne løbende haft kontakt til repræsentanter fra dagtilbud samt skole og fritid, der har givet feedback og input til materialerne.

Nu til årsskiftet skal det hele så ud at leve videre i pædagogisk praksis.

Tilmelding

Det næste kompetenceforløb forløber mellem januar og maj 2022, og forløbet er gratis. Dog forpligter man sig ved tilmelding til at understøtte og bidrage til, at der i praksis kan skabes tid og rum til at arbejde med læring i egen praksis og reflektere over denne praksis i den lokale personalegruppe.

Er du leder?

Tilmeld din institution eller legestuegruppe her.

Anne Haugbølle Thomsen