Læringsmaterialer/ Ledelse

Som leder deltager du i et læringsforløb, der består af seks online kursusgange. Mellem hver kursusgang vil der være et eksperiment, som du skal prøve kræfter med i praksis.

Play Video

Introduktion til dit forløb

Her introduceres du for dine seks kursusgange og de mellemliggende eksperimenter for dig, der er leder.
Kursusgangene skal ses som inspirations- og øverum for dig, der skal understøtte dine medarbejdere eller kollegaer i deres forløb.

Praktisk information

Alle kursusgange foregår online og over Zoom. Det betyder, at du skal sørge for at have en god internetopkobling og en Zoom-konto. Opret én her.

Vi anbefaler, at du afprøver Zoom inden den første kursusgang.

Hver kursusgang er á 1 times varighed.

Vi anbefaler, at du har kameraet tændt, mikrofonen slukket og skrevet dit fulde navn, når kursusgangen starter.

Alt efter underviserens tilrettelæggelse, vil der blive vekslet imellem fælles dialog og dialog i opdelte grupper.

Det er vigtigt, at du afsætter tid og rum til at afprøve kursets eksperimenter og til at planlægge, hvordan du på bedste vis understøtter dine medarbejdere i deres læringsforløb.

Mød dine undervisere

Her præsenteres du for kursets undervisere og den kursusgang, de er ansvarlige for.

Mød Thea

Mød Lis

Mød Mette

Dine seks kursusgange

Siderne for kursusgangene publiceres dén dag, vi mødes online.

Introduktion

Du præsenteres for projektet, dit kursusforløb og de læringsforløb, som dine medarbejdere skal på. Fokus er også på mod, sårbarhed og legens kvaliteter.

Transfer

Vi arbejder med overgangen fra kompetenceudvikling til organisatorisk læring. Hvordan tilegner vi os ny viden, nye færdigheder og kompetencer i praksis?

Stop-op og sparring

Du medbringer selv en udfordring, case eller situation fra din praksis, som vi i fællesskab diskuterer og giver sparring på.

Improvisation i ledelse

Vi tager ja-hatten på og arbejder med vores evne til at improvisere og til at understøtte medarbejdernes egne eksperimenter med improvisation.

En legende mødekultur

Du får inspiration og værktøjer til at planlægge og afholde møder, der skaber en legende kultur blandt medarbejdere og kollegaer.

Sparring og opsamling

Vi følger op på kursets forløb og fejrer de fejl, vi har begået. Vi diskuterer blandt andet, hvordan vores fejl har været med til at lære os noget nyt.