Leg For Dig

Projektet undersøger legens muligheder og betydning for danske børn og unges trivsel, udvikling og læring sammen med pædagogisk praksis for at udvikle nye, innovative efter- og videreuddannelsesformater.

Projektets vision og drivkraft

Leg For Dig ønsker at styrke, udvide og udforske legens muligheder og betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring i tæt samarbejde med pædagogisk praksis.

Mens projektet stiller læringsmaterialer og -forløb til rådighed, er det deltagerne fra praksis, der skaber den lokale forankring gennem faglig fordybelse, eksperimenter og refleksioner i dagligdagen sammen med børn, unge og kollegaer.

På opdagelse i legens univers

Leg skal ikke dikteres. Der skal skabes plads til at lege, fejle og lade det uforudsete bane vejen for nye opdagelser og forståelser.

Gennem en åben og undersøgende tilgang inviterer læringsmaterialerne projektets deltagere til at udforske legens muligheder i samspil med børn, kollegaer og ledere. Det er en vigtig forudsætning for faglig udvikling, meningsfuldhed og relevans på lokalt og individuelt niveau.

Forløb og deltagere

Læringsmaterialerne er udviklet af undervisere fra de danske professionshøjskoler. De er alle tilrettelagt som trinvise læringsforløb med eksperimenter, der skal udforskes og afprøves i praksis.

Projektets deltagere består af pædagoger, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, vikarer, pædagogiske ledere samt dagplejepædagoger og -konsulenter fra hele landet.

Legens muligheder

Når vi leger, giver vi plads til det sjove, det skøre og det skæve, og vi skaber et frirum til at fejle og prøve igen. 

På den måde rummer legen flere kvaliteter, som vi kan bruge til at udforske os selv, andre og verden med. 

I Leg For Dig vover vi os ud i legens univers for at blive klogere på dens muligheder. Vi undlader at diktere eller gisne om udbyttet af læringsmaterialerne. I stedet inviterer vi pædagogisk praksis til at opspore ny, praksisrelevant viden gennem legende eksperimenter, der kan komme børn og unges trivsel, udvikling og læring til gode.

Illustration_2_uBag_Web

Børn og unges perspektiver

Vi skal have øje for børn og unges perspektiver og give dem det fornødne grundlag til at kunne udfolde sig frit, kreativt og legende, når de lærer og udvikler sig.

Deres reaktioner, handlinger, udtalelser og input er derfor i centrum for aktioner og eksperimenter i alle læringsforløb. Som deltager i projektet betyder det, at du skal arbejde tæt sammen med børnene i din praksis.

Leg For Dig Flip-Flapper

Her kan du downloade og printe din helt egen lege-flip-flapper.

Download flip-flapper med tekst

Download flip-flapper uden tekst

Projektets forløb

2020
Playful Learning-programmet blev iværksat og har i sine første år rettet sig mod udvikling af landets pædagog- og læreruddannelser. På professionshøjskolerne har vi opbygget kapacitet, som kan sikre, at morgendagens pædagoger og lærere har et solidt fagligt grundlag for at arbejde med legende tilgange til børns udvikling og læring.
2021
I 2019 blev programmet udvidet med en af landets mest omfattende forskningsindsatser på feltet for leg og læring.
2022
Siden 2020 har vi fokuseret på at udvide vores udviklingsfællesskab med strategiske partnerskaber med landets kommuner for at skabe synergier mellem professionshøjskolerne og kommunale dagtilbud og skoler.
2023
I 2021 lancerede vi to nye målrettede projekter, Play@Heart og Leg For Dig, som arbejder med henholdsvis skoleområdet og bredt med pædagogisk personale. I forlængelse af vores udviklings- og forskningsindsats, bidrager projekterne til at udvikle og arbejde med legende tilgange til læring i praksis.

Projektledelse

Projektledelsen har ansvaret for den nationale rammesætning, koordinering og kvalitetsikring af projektet i samarbejde med programledelsen i Playful Learning.

Mathilde Knage

Projektleder

+45 72 48 19 85

makn@pha.dk

Trine Lolk Haslam

Projektleder

+45 72 69 03 33

tlh@ucn.dk

Christoffer Richard Møller

Kommunikationskoordinator (barselsvikar)

+45 41 89 81 04

chrm@kp.dk

Seneste nyt

Leg For Dig webinar: Blik for leg – om børns egen legekultur

Leg For Dig præsenterer et spændende webinar, det vil gøre dig klogere på børns egen legekultur, som de former, udøver og arver fra hinanden i den frie, selvstyrede leg. Og om hvordan voksne i dag har en afgørende rolle for børns leg, og hvordan voksne kan styrke og svække legekulturens udfoldelse gennem tilrettelæggelsen af pædagogikken, hverdagsrutinerne, den fysiske indretning og holdninger.

Læs mere »

En del af Playful Learning

Leg For Dig er en del af Playful Learning-programmet, hvis formål er at udvikle og fremme en legende tilgang til børns læring, udvikling og trivsel.

LEGO Fonden

Projektet er støttet af LEGO Fonden, der ønsker at skabe en fremtid, hvor læring gennem leg hjælper børn til at være kreative, engagerede og at kunne lære hele livet igennem.

Samarbejdspartnere

Pressemateriale