Leg For Dig starter tæt samarbejde med 12 udvalgte profilinstitutioner

Leg For Dig har ud fra et stort ansøgerfelt nu udvalgt 12 profilinstitutioner blandt landets dagplejere, daginstitutioner og skole-/fritidstilbud. Mød to af de deltagende institutioner som ser frem til at arbejde blandt andet med inklusion i legefællesskabet og inddragelse af børn og unges perspektiver på leg.

Det næste halvandet år skal 12 dagplejere, daginstitutioner og skole-/fritidstilbud fra hele landet i tæt samarbejde med Leg For Dig udforske legens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring. De deltagende institutioner bliver en del af et legende udviklingsforløb, hvor alle medarbejdere deltager. Det vil sige, at både dagplejere, dagplejepædagoger, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, vikarer og ledere er med.

De 12 profilinstitutioner får hver især en Leg For Dig-ambassadør tilknyttet deres institution. Ambassadørerne er alle undervisere fra de seks professionshøjskoler i Danmark. Sammen med institutionerne skal de finde ud af, hvad der rør sig i lige præcis deres praksis, og institutionerne får på den måde mulighed for at være med til at skræddersy deres egne, unikke udviklingsforløb, som bygger på legende tilgange. Profilinstitutionerne kommer også til at spille en helt central rolle i forhold til Leg For Dig’s udvikling af nye, innovative efter- og videreuddannelsesforløb.

Børnene og de unge skal høres

En af deltagerne er daginstitutionen SFO’en ved Alminde-Viuf Fællesskole i Viuf i Sydjylland. Her glæder de sig til at inddrage børnenes og de unges stemmer noget mere i hverdagen.

» Vi vil gerne blive bedre til at spørge børnene, hvad de godt kunne tænke sig, og hvad de har af idéer, som de synes er sjove. Og her supplerer Leg For Dig rigtig fint, da projektet bl.a. handler om at tage udgangspunkt i barnets perspektiv og om at give børnene handlemuligheder. Det kan man godt glemme i en travl hverdag, hvor der er mange voksenstyrede aktiviteter. Så vi glæder os til at få hjælp og inspiration udefra i forhold til, hvordan vi bedst snakker med og inddrager børnene. «
— Maria Laugaard Nøjsen
Viceskoleleder ved Alminde-Viuf Fællesskole

Og ifølge viceskolelederen er der meget at hente, når de voksne lytter til børnene:

» Der, hvor vores børn og unge har det sjovest, er når en voksen sammen med børnene har fundet på en aktivitet, hvor den voksne går med på børnenes præmisser. Det kunne fx være at bygge en hule i idrætssalen. Det er som regel der, hvor den bedste leg foregår, og det er vigtigt for børnene at kunne byde ind med idéer og slippe deres kreativitet løs. Det er med til at opbygge deres selvværd og selvtillid. «
— Maria Laugaard Nøjsen
Viceskoleleder ved Alminde-Viuf Fællesskole

Fokus på inkluderende legefællesskaber

En anden deltager er daginstitutionen Ådalens Børnehus i Skørring i Syddjurs Kommune. Her glæder de sig til at have særlig fokus på rummelige legefællesskaber.

» Vi oplever af flere børn står uden for legefællesskabet – de står på kanten, inviteres ikke ind eller kan have svært ved selv at finde derind. De ved simpelthen ikke hvordan. Så vi vil gerne arbejde med, hvordan vi kan hjælpe de børn, der måske ikke har så nemt ved at tyde de sociale spilleregler eller legelogikken fx det her med at vente på tur, eller hvordan man får spurgt i forhold til at komme ind i en leg. I de situationer skal vi være bedre til at være tæt på børnene. Sådan at børnene finder tryghed, gode legekammerater og gode legemiljøer, de kan være i. «
— Carsten Bonde Braüner
Pædagogisk leder af Ådalens Børnehus

Carsten Bonde Braüner ser deltagelsen i projektet som en oplagt mulighed for at undersøge legen, som ifølge ham er helt afgørende for børnenes trivsel:

» Det er helt fundamentalt for børns udvikling at lege. De bliver bedre til at indgå i relationer, og legen er med til fx at forebygge angst. Hvis børnene ikke får lov at lege, bliver de ikke modige og får sværere ved at interagere i sociale relationer. Alt det faglige med bogstaver og tal skal nok komme og meget af den sproglige udvikling sker faktisk igennem legen. Så børnene bliver nødt til først og fremmest at finde ud af, hvordan man kommer ind i en leg, for det afgørende for at få et godt børneliv og også et godt liv senere hen. «
— Carsten Bonde Braüner
Pædagogisk leder af Ådalens Børnehus

De 12 profilinstitutioner i Leg For Dig er:

 • Aars skoles SFO Junglehuset
 • Alminde-Viuf Fællesskole
 • Bolbro Børnehus Daginstitutionen Gaia
 • Daginstitution Løgumkloster og Toftlund
 • Daginstitutionen Transformeren
 • Daginstitutionen Vandpytten
 • Dagplejen Aalborg Kommune
 • Dagtilbuddene i Aarup
 • Skæring Skoles SFO
 • Ådalens Børnehus
 • Ådalskolen, Fangel friskole

Erfaringerne fra projektet vil løbende blive delt og udbredt på tværs af landets kommuner og bragt i spil som inspiration til arbejdet med legende læring.

Christoffer Richard Møller