Leg For Dig webinar: Må jeg være med?

Hvordan sikrer man legedeltagelse for flest mulige børn? Se med i Leg For Dig’s webinar om leg og inklusion, og om hvordan pædagoger (og andre fagprofessionelle) kan støtte børns legedeltagelse.

Vi har inviteret Hanne Hede Jørgensen i studiet. Hun har undervist på pædagoguddannelsen i Aarhus siden 2001, og har i perioden 2019-2022 deltaget i forskningsprojektet ”Må jeg være med”. Projektet har undersøgt legens inkluderende potentiale i skolen, børns oplevelser af god og dårlig leg og – ikke mindst – de fagprofessionelles rolle i forhold til legen og børnenes legedeltagelse.

På webinaret præsenterer hun nogle af fundene fra ”Må jeg være med”-projektet. Og netop de fagprofessionelles rolle og børns perspektiver på leg er et særligt fokus. Selvom projektet foregik i skoleregi perspektiverer hun også projektets fund til dagtilbud, sådan at hun berører hele børnegruppen fra 0-15 år samt de forskellige institutionstyper, der danner ramme om deres leg

Christoffer Richard Møller