Leg For Dig webinar: Pædagogen som medskaber af legens eventyrlandskaber

I Leg For Dig er vi glade for at kunne præsentere et spændende webinar, der bl.a. vil gøre dig klogere på:

• legens vitale betydning i børns liv med hinanden.

• legens deltagelsesmuligheder og deltagelsesbarrierer.

• voksnes legedeltagelse som pædagogisk balancekunst.

Vi har inviteret Nils Falk Hansen i studiet. Han er pædagog, cand.pæd.soc og Ph.d. studerende på DPU/Aarhus Universitet, hvor han forsker i børns sociale fantasileg. I dag beskæftiger han sig som selvstændig konsulent og oplægsholder med fokus på daginstitutions- og fritidspædagogikken som mulighedslandskaber for børns kreative eksperimenter og skabende udtryksformer.

Christoffer Richard Møller