Vil du være med til at lege?

Nu har din daginstitution, dagpleje eller dit skole- og fritidstilbud mulighed for at blive en af 12 udvalgte deltagere i Leg For Dig.

Kunne I tænke jer at få støtte til at styrke og udvikle jeres lokale lege- og læringssyn, hvor alle medarbejdere samt børn/unge deltager, og udviklingen foregår i jeres hverdag? Så har I nu muligheden for at ansøge om at blive en af Leg For Dig’s 12 udvalgte deltagere blandt landets dagplejeklynger, daginstitutioner og skole- og fritidstilbud.

Leg For Dig søger nemlig medarbejdergrupper på tværs af hele landet, der arbejder med børn og unge i alderen 0 til 15 år, og som ønsker at gå på opdagelse i legens muligheder for at styrke børn og unges trivsel, udvikling og læring. Som deltager i Leg For Dig får du:

  • En af vores Leg For Dig-ambassadører tilknyttet din institution. Ambassadørerne består af dygtige undervisere fra landets professionshøjskoler.
  • Mulighed for at være med til at skræddersy jeres egne udviklingsforløb, som bygger på legende tilgange.
  • Adgang til fysiske og virtuelle læringsforløb og læringsmaterialer, der alle inviterer til at undersøge legens muligheder i interaktioner med de børn eller unge, som du arbejder sammen med til hverdag.
  • Et udviklingsforløb, hvor alle medarbejdere har mulighed for at deltage.
  • Adgang til et nationalt udviklingsfælleskab.

Faglig udvikling med fokus på jeres behov

Leg For Dig foregår i den eksisterende pædagogiske praksis, så vi i fællesskab kan udforske, hvordan vi skræddersyr uddannelsesforløb og udvikler kompetencer, der er praksisrelevante for alle deltagere. For at imødekomme de lokale arbejdsvilkår, der kan variere betydeligt alt efter, om man er dagplejer eller en skole- eller fritidspædagog, så bliver læringsmaterialer og -forløb udviklet til at blive anvendt i forskellige kontekster. 

Hensigten er dermed også, at projektet skal kunne understøtte de lokale dagsordener og indsatser, der optager personalet i forvejen.

Alle kan være med

Alle pædagogiske personalegrupper inviteres til at være med. Udviklingsforløbet henvender sig til dagplejere, pædagoger, ledere, medhjælpere, vikarer, pædagogiske assistenter, skolepædagoger og andet pædagogisk personale i klubber og SFO’er, der arbejder med børn og unge i alderen 0 til 15 år.

Børn og unges perspektiv

Når vi vil skabe udvikling i praksis i samarbejde med det pædagogiske personale, ser vi det også som vores pligt at inddrage børnene og de unge. Deres perspektiv inddrages derfor i selve udviklingsprocessen såvel som i det praktiske kompetenceforløb. Især på skole- og fritidsområdet får børn og unge dermed også mulighed for at arbejde med egen læring gennem leg.

 

Et legende forløb

Et vigtigt kendetegn ved Leg For Dig er, at selve udviklingsforløbet er legende for alle, der deltager i projektet. Det betyder, at man åbner op for nye fælles forestillinger og veje til refleksion og læring, og at man lader processer være uforudsigelige og båret af kvaliteter fra leg, dér hvor det er muligt. Det er via denne tilgang, at vi sammen kan opnå ny, meningsfuld og praksisrelevant viden.

Ansøg nu

Der er nu åbent for at du kan ansøge om at blive deltager i Leg For Dig. Udviklingsforløbet løber fra august 2022 til december 2023 og er gratis. Som deltager skal man være indstillet på at skabe tid og rum til at arbejde med læring i egen praksis samt at være en del af et udviklingsfællesskab med en tilknyttet Leg For Dig-ambassadør, som efter aftale besøger jer ca. hver 6. uge for sammen med børn og medarbejdere at arbejde med udvikling af legende tilgange til praksis. Der udvælges to institutioner pr. region og dermed 12 deltagere i alt.

Er du leder af en institution, dagplejegruppe eller skole/fritidsordning kan du ansøge om at blive en del af projektet HER.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Trine Lolk Haslam på mail tlh@ucn.dk eller telefon +45 72690333.

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2022.

Christoffer Richard Møller