Mød vores nyeste skud på stammen

Play@Heart er det nyeste initiativ under Playful Learning-programmet, som skal undersøge samspillet mellem børns kreative leg med digitale teknologier, læring og udvikling. Indsatsen er programmets nye skoleudviklingsprojekt, som løber frem til 2025.

Play Video

Legen er børns naturlige måde at lære på – både når det foregår i klasselokalet, på legepladsen eller på digitale platforme. I legen undersøger, konstruerer og tester børn virkeligheden, både når den udspiller sig i fysiske og digitale miljøer. Men hvad der er helt naturligt for børn, når de leger med ler, sand eller klodser skal også gælde, når det kommer til digitale teknologier. For at undersøge børns kompetencer udi teknologi, har landets seks professionshøjskoler sammen med LEGO Fonden initieret Play@Heart, som er en indsats under det samlede Playful Learning-program.

Play@Heart vil udforske hvordan legende tilgange kan bidrage til børns læring om og med teknologi.

Vores indsats

Indsatsen vil indlede en pædagogisk udforskningsekspedition, hvor lærere, skoleledelser og kommunale skoleforvaltninger i fællesskab undersøger sammenspillet mellem børns kreative leg med digitale teknologier, læring og udvikling. Indsatsen kommer til at udspille sig på minimum 12 skoler fordelt over hele landet, hvor man arbejder med legens kvaliteter og teknologiforståelse som hjørnesten i det pædagogiske fundament.

»Hvis vi stiller det skarpt op, er teknologien vores adgang til meget af verden omkring os. Der er ingen tvivl om, at børn har brug for kompetencer til både at forstå og anvende teknologi på en hensigtsmæssig måde. De skal være mere end passive forbrugere, og kunne træffe bevidste valg og fravalg.«
— STINE LIV JOHANSEN
Formand for Medierådet for Børn og Unge og lektor, ph.d. i børns medier
Play@Hearts indsats inviterer skolernes pædagogiske personale til at udforske kreative læringsmiljøer, teknologiforståelse og legens potentiale i forhold til børns læringsmiljøer. Indsatsen kommer også til at etablere nyskabende og utraditionelle læringsmiljøer i samarbejde med de deltagende skoler, kaldt “PlaySpaces”, hvor både børn og voksne kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi. De fælles erfaringer fra de 12 deltagende skolers dybdegående eksperimenter vil blive delt og udbredt på tværs af landets kommuner, og erfaringerne vil også blive bragt i spil som inspiration til forsøgsfaget; teknologiforståelse.

At skabe er en stor del af leg og noget man bør huske at implementere

At skabe er en stor del af leg og noget man bør huske at implementere

At skabe er en stor del af leg og noget man bør huske at implementere

Play@Hearts indsats inviterer skolernes pædagogiske personale til at udforske kreative læringsmiljøer, teknologiforståelse og legens potentiale i forhold til børns læringsmiljøer. Indsatsen kommer også til at etablere nyskabende og utraditionelle læringsmiljøer i samarbejde med de deltagende skoler, kaldt “PlaySpaces”, hvor både børn og voksne kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi. De fælles erfaringer fra de 12 deltagende skolers dybdegående eksperimenter vil blive delt og udbredt på tværs af landets kommuner, og erfaringerne vil også blive bragt i spil som inspiration til forsøgsfaget; teknologiforståelse.

Unik tilgang via leg

Play@Heart projektet er unikt, fordi det fokuserer på, at børns leg og konstruktion med teknologi, er det der skal bane vejen for at de kan begå sig i en digitaliseret verden.

I vores nyligt udgivne podcast snakker vi dybdegående om, hvorfor at dette projekt eksisterer, og hvad det kan bidrage med til børns hverdag. Vi kommer blandt andet ind på, hvorfor Play@Heart har et særligt fokus på teknologi i projektet.

legfordig.dk