Kan legen hjælpe børn i udsatte positioner tilbage i fællesskabet?

Leg er værdifuld for alle børn, men når der er tale om børn, der af den ene eller anden årsag befinder sig i en udsat position, kan der være grund til at give legen ekstra pædagogisk opmærksomhed. For om du er udsat eller ej, så er legen det vigtigste i et barns liv. Og det er problematisk, hvis man mangler positive erfaringer med at indgå i leg.

Leg For Dig webinar: Må jeg være med?

Hvordan sikrer man legedeltagelse for flest mulige børn?

Se med i Leg For Dig’s webinar om leg og inklusion, og om hvordan pædagoger (og andre fagprofessionelle) kan støtte børns legedeltagelse.

Leg For Dig starter tæt samarbejde med 12 udvalgte profilinstitutioner

Leg For Dig har ud fra et stort ansøgerfelt nu udvalgt sine 12 profilinstitutioner blandt landets dagplejere, daginstitutioner og skole-/fritidstilbud, som skal være med til at udforske legens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Mød to af de deltagende institutioner som bl.a. ser frem til at arbejde med inklusion i legefællesskabet og inddragelse af børn og unges perspektiver på leg.

Vil du være med til at lege?

Nu har landets daginstitutioner, dagplejere og skole- og fritidstilbud mulighed for at blive en af i alt 12 udvalgte deltagere i Leg For Dig.