Leg For Dig starter tæt samarbejde med 12 udvalgte profilinstitutioner

Leg For Dig har ud fra et stort ansøgerfelt nu udvalgt sine 12 profilinstitutioner blandt landets dagplejere, daginstitutioner og skole-/fritidstilbud, som skal være med til at udforske legens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Mød to af de deltagende institutioner som bl.a. ser frem til at arbejde med inklusion i legefællesskabet og inddragelse af børn og unges perspektiver på leg.

Vil du være med til at lege?

Nu har landets daginstitutioner, dagplejere og skole- og fritidstilbud mulighed for at blive en af i alt 12 udvalgte deltagere i Leg For Dig.