Leg For Dig webinar: Muligheder og barrierer – i voksnes deltagelse i børns leg

I Leg For Dig er vi glade for at kunne præsentere et spændende webinar, der vil gøre dig klogere på leg.

Oplægget handler om de barrierer og muligheder, der er i den voksnes deltagelse
i børns leg, og hvilke forskellige ressourcer, der er nødvendige for, at det
kan lykkes på en god måde. Oplægget vil byde på praksisrettede anbefalinger
til både ledelse og pædagogisk personale i forskellige institutioner (dagtilbud,
skole, SFO/KLUB), der understreger, at vi må have de voksne mere aktivt på banen
for at sikre en levende legekultur blandt børnene.

Vi har inviteret Ditte Winther-Lindqvist i studiet. Hun er er ph.d. og lektor på DPU,
Aarhus Universitet. Ditte har forsket i børns leg siden 2003 og interesserer sig
for, hvordan forskellige former for leg udvikler fællesskab, venskaber, identitet,
kreativitet og fantasi i børns liv.

Leg For Dig webinar: Blik for leg – om børns egen legekultur

Leg For Dig præsenterer et spændende webinar, det vil gøre dig klogere på børns egen legekultur, som de former, udøver og arver fra hinanden i den frie, selvstyrede leg. Og om hvordan voksne i dag har en afgørende rolle for børns leg, og hvordan voksne kan styrke og svække legekulturens udfoldelse gennem tilrettelæggelsen af pædagogikken, hverdagsrutinerne, den fysiske indretning og holdninger.

En Hemmelig Klub om indadvendt leg

I dette afsnit af Leg For Dig podcast skal det handle den nogle gange lidt usynlige legeform: nemlig den indadvendte leg, og hvordan man kan skabe mere plads til den i en verden, der ofte lægger op til den udadvendte leg. I studiet har vi besøg af legekunstnerduoen En Hemmelig Klub, der bl.a. står bag verdens første legeplads for indadvendt leg.

Leg For Dig webinar: Risikofyldt leg

Hvordan kan risikofyldt leg styrke børns udvikling, gåpåmod og trivsel i dagtilbud? Kan vi skubbe til en forsigtighedskultur, hvor børn skærmes for usikkerhed og risici i mere udfordrende og eventyrlystne lege?

Kan legen hjælpe børn i udsatte positioner tilbage i fællesskabet?

Leg er værdifuld for alle børn, men når der er tale om børn, der af den ene eller anden årsag befinder sig i en udsat position, kan der være grund til at give legen ekstra pædagogisk opmærksomhed. For om du er udsat eller ej, så er legen det vigtigste i et barns liv. Og det er problematisk, hvis man mangler positive erfaringer med at indgå i leg.

Leg For Dig webinar: Må jeg være med?

Hvordan sikrer man legedeltagelse for flest mulige børn?

Se med i Leg For Dig’s webinar om leg og inklusion, og om hvordan pædagoger (og andre fagprofessionelle) kan støtte børns legedeltagelse.

Når gamle vaner skal brydes i efter- og videreuddannelsen

I Leg For Dig arbejdes der med at udvikle innovative og nytænkende efter- og videreuddannelses formater. Men hvordan tænker man i nye baner, når det kommer til den traditionelle undervisning? En ting er i hvert fald sikkert; man bliver nødt til at vinke farvel til nogle af de gamle vaner. Og det kan være svært. For hjernen er svær at snyde, fortæller en ekspert i vanebrud.